Skolene i kommunene Nesodden, Frogn, Ås og Enebakk har fått tilbud om 45. minutter brannvernundervising fra oss. 

For å melde på din skole trykk her. NB: Påmeldingen forestås av skolene, ikke foresatte. 

Etter avtale med kommunen får ikke skolene i Nordre Follo undervising fra brannvesnet på 5. trinn. I Nordre Follo har brannvesenet undervist 8. trinn tidligere i år.