Til alle barnehager i Enebakk, Ås, Nordre Follo, Frogn og Nesodden

Som for alle andre har koronatiltak preget hverdagen vår det siste halvannet året. For oss har det blant annet betyd at brannstasjonene har vært stengt for besøk, medarbeidere har hatt hjemmekontor, daglig smittevasking av utstyr og biler samt at mange oppgaver vi utfører i ordinær drift har måttet vente. 

Når vi nå sakte, men sikkert åpner opp igjen er det derfor mange oppgaver som ligger og venter. Oppgaver som brannvesenet er lovpålagt å løse, men som i den spesielle tiden ikke har latt seg gjennomføre eller bare delvis har blitt gjennomført. Vi har derfor måttet gjøre harde prioriteringer av våre ressurser den kommende tiden.

En av våre mest takknemlige oppgaver er å besøke eller få besøk av dere i barnehagene. I fjor høst gjennomførte vi besøk til nærmere 80 av distriktets vel 120 barnehager sammen med Bjørnis. Besøkene var en stor suksess som vi tror ga god brannforebygging. Vi hadde derfor et sterkt ønske om å gjennomføre lignende besøk også i høst. Dessverre ser vi at de oppgavene som vi ikke har fått gjennomført må prioriteres all den tid de er lovpålagte og har hopet seg opp i korona-perioden. 

Fra Follo Brannvesen sin side har vi derfor ikke anledning til å tilby barnehagene besøk fra oss eller besøk på brannstasjonene i år. Vi er veldig lei oss og håper på å kunne tilby besøk våren/høsten 2022.  

I mellomtiden finnes ressurser å bruke i brannvernundervisningen av barna her:

https://brannvernforeningen.no/brannvernuka

https://brannbamsen.no/barnehager

Med vennlig hilsen 

Alle oss i Follo Brannvesen