Generelt forbud i sommerhalvåret

I sommerhalvåret blir det gjerne tørt, og faren for skog- og lyngbrann øker. I Norge er det derfor forbud mot å tenne bål og grill i og i nærheten av skog og annen utmark mellom 15. april og 15. september. I denne perioden må du søke kommunen om tillatelse dersom du ønsker å tenne bål eller grill i eller i nærheten av skog og utmark. Dersom det er åpenbart at opptenningen ikke kan medføre brann er det allikevel et unntak i det nasjonale forbudet som gir mulighet for å gjøre opp ild. Kommunene kan endre på dette gjennom lokale forskrifter, noe som er gjort i 5 av våre 6 kommuner. Uansett er det viktig at den som tenner opp ild er svært oppmerksom og påpasselig slik at ilden ikke kommer ut av kontroll.  

Lokale reguleringer

Kommunen kan bestemme om det er tillat med bålbrenning i skogsområder, boligområder osv. igjennom lokale forskrifter.

I Enebakk, Frogn, Nesodden, Oppegård og Ås gjelder slike lokale forskrifter som legger begrensinger for hvor, når og hva man kan brenne.

I oversiktien under kan du trykke på kommunenavnet og se reguleringen som gjelder for kommunen, og se hvem du kan henvende deg til for å søke dispensasjon.

Lokal forskrift for Søknad om dispensasjon sendes til
Enebakk Brannsjefen
Frogn Rådmannen
Nesodden Kommunen
Oppegård Kommunen
Ås  Hovedutvalg for teknikk og miljø (HTM)

 

 

 

 

 

 

 

Skjema for søknad om bålbrenning

Fra 15. april til 15. september behandles skjemaet som en søknad. Utenfor disse datoene behandles skjemaet som en melding. Husk å sjekke om du trenger dispensasjon fra lokal forskrift (disse gjelder hele året). Eventuell dispensasjon fra de lokale forskriftene må søker selv sende til de overnevnte instansene.