Som privatperson har du ikke muligheten til å tegne en brannalarmavtale hos brannvesenet om direkte tilknytning til 110-sentralen ved utløst brannalarm. Det er per i dag, kun bedrifter som har denne muligheten - du må altså ha et organisasjonsnummer. Den eneste måten du som privatperson kan sikre deg en "direkte" utrykning fra nærmeste brannstasjon ved utløst brannalarm, er ved å tegne en avtale med et vaktselskap som har en egen avtale med brannvesenet om dette.

Skulle en brann bryte ut er tiden knapp. Mange tenker at flammene tar liv, men den mest dødelige faktoren i en brann er brannrøyken. Og den dreper i løpet av minutter. Tidlig varsling er derfor en avgjørende faktor for utfallet av en brann. Jo tidligere brannvesenet får melding, jo tidligere kommer vi til hendelsen og får startet vår innsats.

I Follo Brannvesen ønsker vi at så mange som mulig har denne muligheten, så vi har vi inngått samarbeid med følgende vaktselskaper for å sikre nettopp denne tidlige varslingen og for å korte ned utrykningstiden:

Sikring 24
- I avtalen med Sikring 24 (S24) vil en brannalarm inn til S24 sin vaktsentral bli håndtert og fulgt opp av vaktsentralen samtidig som de alarmerer 110-sentralen som sørger for å utalarmere nærmeste utrykningsenhet (brannbil/brannstasjon). Mens brannbilen er under utrykning, vil vaktsentralen fortsatt søke å oppnå kontakt med kontaktpersonene. 
- Ved utløst innbrudd- /teknisk alarm vil S24 sin vaktsentral kontakte brannvesenets vekterstyrke direkte og i samarbeide med disse iverksette aksjon ift. den aktuelle hendelse.


Vekterstyrken har i tillegg til boligvakttjenesten også en droneberedskap som kommer redningsetatene og innbyggerne til god nytte.
Vaktbil1 er av den grunn utstyrt med endel ekstra utstyr til denne tjenesten.


IMG_0530.jpg Dronebil bak.JPG