Skulle en brann bryte ut er tiden knapp. Mange tenker at flammene tar liv, men den mest dødelige faktoren i en brann er brannrøyken. Og den dreper i løpet av minutter. Tidlig varsling er derfor en avgjørende faktor for utfallet av en brann. Jo tidligere brannvesenet får melding, jo tidligere kommer vi til hendelsen og får startet vår innsats.
Flere ganger har vi sett at tidlig varsling fra vaktselskaper har vært avgjørende for å redde liv.
I Follo Brannvesen har vi inngått samarbeid med følgende vaktselskaper for å sikre nettopp denne tidlige varslingen og korte ned utrykningstiden:
 

Sikring 24