Utfordrende brannslokking

De største brannrisikoene i elektriske kjøretøy er knyttet til brann i batteriet, dette kan oppstå som følge av skader i en kollisjon eller oppvarming utenfra. Økt temperatur i et batteri kan gi utslipp av ulike brennbare gasser som hydrogengass, karbonmonoksid, karbondioksid, metan, etan og eten.

I tillegg til gassen er brannen utfordrende å slokke. Dels fordi gassene som oppstår gjør at det er brennbart materiale lenge og at batteriene ligger vanskelig til for slokkemannskapene.  Slokkeinnsatsen krever også svært mye vann, opp mot 10. 000 liter, der brann i konvensjonelle biler gjerne krever under 1000 liter. Det er også en fare for at elektriske kjøretøy reantenner etter slokking.

Lading

Før det monteres uttak for lading må tilstanden og kapasiteten i det elektriske anlegget vurderes av elektroinstallatør. Hvis man overbelaster kursen vil det kunne oppstå varmegang som igjen kan lede til brann i det elektriske anlegget.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap har utarbeidet en veiledning for installasjon av ladepunkter for elbiler. Den finner du her.  

Anbefalinger

  • I garasjeanlegg bør elbiler parkeres nær inn-/utkjøringer med god avstand mellom parkerte kjøretøy.
  • Garasjeanlegg hvor elbiler parkeres bør være utstyrt med sprinkler-/vanntåkeanlegg.Brann i Elbil

 

 

 

Brann i elbil. En vanskelig oppgave å slokke.