Fra 07.09.2021 og utover høsten vil eiere av hytte- og fritidseiendommer i kommunene Ås, Nesodden, Frogn, Nordre Follo og Enebakk motta en SMS fra oss. I SMS-en ligger en lenke til et spørreskjema. I spørreskjema ber vi om svar på spørsmål om blant annet eiendommens veiforbindelse, eierforhold, type ildsted og skorstein.

Forskrift om brannforebygging (28.12.2015) § 17, pålegger kommunene å sørge for at fyringsanlegg som brukes til oppvarming av byggverk, blir faglig vurdert og feiet ved behov. Kravet gjelder også hytter- og fritidseiendommer.

Denne høsten vil vi bruke et SMS systemet for å kartlegge alle slike eiendommer i våre 5 kommuner. Hensikten er å få en oversikt over hytter og fritidseiendommer med fyringsanlegg og å kunne starte opp feiing av disse.

Mottar du en slik SMS er det svært viktig at du svarer, også hvis vi har sendt feil og du ikke er eier av fritidseiendommen. 

Det tar omtrent to minutter å svare på skjemaet.

Har du spørsmål eller trenger hjelp kan du ringe direkte til feierne i Follo Brannvesen på disse telefonnumrene:

904 05 880               469 72 463               974 03 713                991 65 972

Telefonene er betjent mandag til fredag kl. 0900-1430.