Etter forskrift om brannforebygging §17 skal kommunen etter behov sørge for feiing av røykkanaler i fyringsanlegg som brukes til oppvarming av byggverk. I tillegg til å feie røykkanaler gjennomfører feieren også boligtilsyn. Disse oppgavene tilfaller seksjon feiing og boligtilsyn i Follo Brannvesen.

Her kan du lese mer om de ulike oppgavene feieren utfører. Hvis du har fått varsel om feiing eller boligtilsyn kan du også be om å få nytt tidspunkt.

Boligtilsyn

Feiing

Endre tidspunkt for feiing og boligtilsyn

Kontakt ansatte ved seksjon feiing og boligtilsyn

Janne Hovdenakk

Avdelingsleder

957 53 428

epost

Harald Foss

Seksjonsleder

480 14 771

epost

Øystein Jacobsen

Feiersvenn

 

epost

Mona Torp

Feiersvenn

 

epost

Sten Kristensen

Feiersvenn

 

epost

Bjørn Kronstad

Feiersvenn

 

epost

Kåre Svaheim

Feier

 

epost

Minh Thanh Tran

Feiersvenn

 

epost

Morten Thorvaldsen

Feiersvenn

 

epost

Anders Engerbråten

Feiersvenn   epost
Hans Jørgen Kvebekk

Feier

  epost