Med bakgrunn i flere gress og lyngbranner har brannsjefen innført totalforbud mot bålbrenning fra og med 06.07.17. Forbudet gjelder for kommunene Enebakk, Frogn, Nesodden, Oppegård,Ski og Ås. Forbudet gjelder inntill annen informasjon publiseres på våre nettsider.

Tidligere gitte bålbrennnigstillatelser er med dette inndratt.

Har du spørsmål ifm. bålforbudet kan du kontakte forebyggende avdeling på telefon 64 85 10 00.