Seksjonens fremste oppgave er å forebygge brann. I all hovedsak jobber seksjonen med lovpålagte oppgaver som; risikobasert forebyggende arbeid rettet mot særskilte brannobjekter, prosjektarbeid rettet mot ulike målgrupper og spesielle satsingsområder samt saksbehandling og holdningskampanjer. Seksjonen utfører også oppgaver som ikke er direkte lovpålagt, men som har verdi i forhold til å forebygge brann.

Kontakt ansatte ved seksjon brannforebyggende

Janne Hovdenakk 

Avdelingsleder

957 53 428

epost

Harald Foss

Seksjonsleder 480 14 771 epost

Mari Hovland

Jurist

464 32 300

epost

Anna Husrem

Branningeniør

479 10 407

epost

Øyvind Sæther

Branningeniør

905 23 993

epost

Kristin Rein

Branninspektør/rådgiver

469 78 756

epost

Rune Eikaas

Branninspektør

994 71 430

epost

Daniel Solli

Informasjonsrådgiver

480 14 773

epost

Rannveig Fladmoe

Koordinator - Trygg Hjemme

480 14 766

epost