Ski brannvesens historie  frem til 1994

 

Gamle splashdrakter.

 


 

Den spede begynnelse
Brannvesenet i Ski ble til etter initiativ av Ski Vel i 1933, da det ble søkt om å få brannloven gjennomført. Det første som ble innkjøpt var en A.P.I sprøyte på hjul og en del brannslanger med utstyr. 

 

Brannsjefer
Brannmestere fra starten i 1922 til 1954: Fredrik Aarstad, Rikard Borger, Gudmund Eriksen, Odin Hansen, Ole Olsen og Moritz Jensen som til trådde i 1954. Da kommuneingeniør Andreas Røijen tiltrådte i 1940, fungerte han også som brannsjef frem til 1954.

Fra 1954 til 1968 var Kåre Ellefsen brannsjef. Stillingen var kombinert med den som bygningssjef. Deretter kom Karl Ludvig Sestøl, (til høyre)som først var varabrannsjef fra 1960 til1968 og deretter overtok som brannsjef frem til 1992. 

 

Rolf Andersen tok over "roret" i 1992 og frem til 1998. Han var brannsjef da Ski og Oppegård brannvesen ble slått sammen til Nordre Follo brann- og feiervesen 1.januar 1994. I perioden 1998 til 2000 var Yngve Skreosen brannsjef. I 2000 overtok varabrannsjef Jack Hatlen stillingen som brannsjef inntil han sluttet i 2003.


Mannskaper og varslinger
Brannvesenet hadde 6 fastlønte menn (bistillinger) som holdt utstyret i orden til en hver tid. De holdt telefonvakt ved varslingsanlegget som varslet inntil 30 telefoner direkte ved brannmelding. Det var 12 utskrevne mannskaper pluss reserver.

Materiell i brannvesenet
Den første brannbilen i Ski var Ford (se bildet under). Den ble brukt til å frakte utstyr i.

Første brannbilen i SKi

Den første virkelige brannbilen brannvesenet hadde var en Fargo 1950 modell med 500 liter vanntank, Ruber frontpumpe 2000 liter i minuttet, en Goliat III transportabel pumpe - 900 liter i minuttet, 600 m av 2 1/2" slanger, 150 m av 1 1/2" slanger, 2 sett klær og annet ustyr.

 

 

Etter 1960 kom det en Dodge, deretter International 1969 modell 4x4 m/frontpumpe.  Deretter Landrover 1967 modell med 4x4.

International 1969 - 4x4 m/frontpumpe.

Dodge redningsbil 1976 modell 2x4 (bakhjulsdrift). Denne gikk som gave til Sirvintos brannvesen. Dodge 1978 modell 4x4. I 1983 kom Magirius  4x4.

Brannvesenets slanger ble tørket i et innkjøpt tørkeskap. I 1958 ble det innkjøpt en Meier-Hagen tilhengerstige med hjul understell.

 

Brannstasjoner
Brannvesenet hadde "uthuset" på Ski samfunnshus som første brannstasjon. Dette brant ned og med det også en del utstyr.

Deretter leide de et uthus der hvor Ness bygget i krysset Jernbaneveien /Skiveien lå.

Så leide kommunen en del av Odin Hansens gård Mekano i Ski sentrum for så deretter å flytte over til enebolig i Skårhaugåsen (det var en stor garasje i kjelleren).

Brannvesenet flyttet til Ski Mekaniske verksted (der hvor Ski storsenter er i dag). Der delte de en stor verkstedhall med ingeniørvesenet og deres biler. 

Det ble lagt planer om en bygging av en ny brannstasjon som skulle ligge på samme område og i 1970 var Ski brannstasjon et faktum på dette området. Denne stasjonen var godt utbygd. Til og med en varslingssentral var det lagt opp til, dog kom denne aldri i bruk da denne ble lagt til Frogn.

Da Ski storsenter ble bygd omkring 1995, ble det bestemt at den nye brannstasjonen skulle ligge på Drømtorp og der er den per i dag.

 

 

 

Mannskaper
Gjennomsnittsalder i brannvesenet i gamle dager var mellom 40-50. Det samme gjaldt deltidsmannskapene.

Øvelser
Det gamle brannvesenet hadde muligheter å "brenne" ned hus som skulle rives og på den måten få trening . De hospiterte også på brannstasjoner i Oslo og hadde øvelser der. De 6 faste mannskapene hadde øvelse en gang i uken, mens de 12 utskrevne hadde en gang i måneden.

Redningsutstyr 
Redningsutstyr nå og før er nesten en historie for seg. Før 1970 brukte man for det meste slagspett/brekkjern når man hadde utrykning til bilulykker. 
 

Skogbrannvesen
Skogbrannvesenet, som var utbygget med rodebrannmestere med stedfortredere, disponerte en brannbil, en transportabel pumpe som hadde en kapasitet på 600 l. pr. minutt, videre en bærepumpe og en del slangemateriell m.v.

Røykdykking
I starten var det i Oslo man fikk opplæring i røykdykking. Når anledningen bød seg ved "brenning" av hus, hadde man anledning til "varme" øvelser i røykdykking. 
Det var først fra 1960 årene at det ble mer organisert røykdykkerutdannelse.


 Bilder fra det "gamle" brannvesenet i Ski

 

Ørnulf Karlsen demonstrerer hopping i redningsseil.
Bildet er fra 1971.

Øvelser med Røde Kors - Brann i Ski sykestue 
         Gammel brannrapport.