Hva er generelt bålforbud?

I Norge må alle vise aktsomhet og opptre på en slik måte at brann ikke oppstår. Dette gjelder alle, hele tiden og over alt.

I tillegg har vi et generelt bålforbud fra 15. april til 15. september hvor det er forbudt å tenne opp bål og grill i, eller i nærheten av, skog og annen utmark. Kommunen ved brannvesenet kan likevel gi tillatelse til å tenne bål, søknadsskjema finner du i bunnen av artikkelen. "I nærheten av" defineres som nært nok til at flammer, gnister eller glør kan antenne vegetasjon eller annet brennbart materiale. Forbudet er hjemlet i forskrift om brannforebygging § 3 3. ledd

Selv om det er generelt bålforbud har du lov til å tenne bål der det er opplagt at det ikke kan starte en brann. Det skal svært mye nedbør til eller det skal ligge snø på bakken for at det opplagt ikke kan føre til brann.

Husk at plikten til å vise aktsomhet gjelder uansett. Ved overtredelse av aktsomhetsplikten eller det generelle bålforbudet kan man straffes med bot eller fengsel.

Kan jeg grille i egen hage?

Hvis man skal grille på områder som er langt unna skog og utmark, for eksempel i hager eller på tilrettelagte grill- og bålplasser i parker, gjelder den alminnelige aktsomhetsplikten. Dette innebærer at du må være forsiktig, ansvarsfull og ilden må være fullstendig slokket før du forlater stedet.

Hvis du bruker engangsgrill, må du huske å vurdere brannfaren mot underlaget. Under engangsgrillen blir det varmt og underlaget kan fort ta fyr eller bli skadet av varmen. Sett aldri grillen direkte på bakken.

Lokale reguleringer

Alle våre kommuner har lokale forskrifter som legger begrensinger for hvor, når og hva man kan brenne. Forskriftene er hjemlet i forurensingslovgivingen og gjelder hele året. 

I oversikten under kan du trykke på kommunenavnet og se reguleringen som gjelder for kommunen, og se hvem du kan henvende deg til for å søke dispensasjon.

Lokal forskrift for Søknad om dispensasjon sendes til
Enebakk Brannsjefen
Frogn Rådmannen
Nesodden Kommunen
Nordre Follo Kommunen
Ås  Hovedutvalg for teknikk og miljø (HTM)

 

 

 

 

 

Skjema for søknad om å gjøre opp ild

Fra 15. april til 15. september behandles skjemaet som en søknad. Utenfor disse datoene behandles skjemaet som en melding. Husk å sjekke om du trenger dispensasjon fra lokal forskrift (disse gjelder hele året). Eventuell dispensasjon fra de lokale forskriftene må søker selv sende til de overnevnte instansene.