Vi minner om det nasjonale forbudet som forbyr bruk av åpen ild i og i nærheten av skog og annen utmark i perioden 15. april til 15. september.

Det er noen unntak fra forbudet;   

1)  dersom kommunen har gitt tillatelse (eks. sankthansbål)  

2)  dersom kommunestyret fraviker forbudet i lokal forskrift  

3)  der det åpenbart ikke kan medføre brann.
 
I hager, i parker og annen innmark gjelder det en alminnelig aktsomhetsplikt.  
 
Hva som er aktsomt må vurderes konkret. Det innebærer at man ser an forholdene og er forsiktig slik at brann ikke lett kan oppstå. Dersom brann oppstår må man foreta det som er mulig for å begrense skadevirkningene. Dette gjelder alle, hele tiden og over alt. 

Brannvesenet har den siste tiden rykket ut til flere hendelser forårsaket av åpen ild. Vi ber alle om å utvise meget stor aktsomhet.