Rekruttering av brannkonstabler

Prosessen for rekrutering av brannkonstabler i Follo Brannvesen starter med stillingsutlysning på nettsidene våre og andre medier. 

Ut ifra de innsendte søknadene inviteres aktuelle kandidater til opptaksprøver, før vi med bakgrunn i CV og opptaksprøver inviterer kandidater til intervju som gjennomføres som ordinære jobbintervjuer. Før ansettelse må kandidaten gjennomgå en helsetest hos vår bedriftshelsetjeneste.

Follo Brannvesens opptakskrav og prøver

Opptakskrav

 • Videregående utdanning
 • Førerkort klasse B
 • Arbeidserfaring

Videre må søkere:

 • Kunne framvise førerkort klasse C og BE,  ved tiltredelse, eller senest et år  etter tiltredelse
 • Beherske norsk skriftlig og muntlig
 • Ha god helse
 • Ha god fysikk
 • Være svømmedyktig
 • Samarbeide godt med andre
 • Ha gode holdninger
 • Bør ha god lokalkunnskap i Follo
 • Må kunne fremskaffe tilfredsstillende politiattest

Søkere uten bestått videregående utdanning kan vurderes på bakgrunn av realkompetanse.

Utdanning og erfaringer

Vi er spesielt interessert i søkere med: 

 • Relevant fagbrev/yrkespraksis
 • Brannkonstabelutdannelse
 • Yrkessjåfører med sertifikat C
 • Fritidsbåtskippersertifikat eller sertifikat for større fartøy, samt erfaring som fører av båttypene
 • Teoretisk/teknisk utdannelse som kan tilpasses våre arbeids- og ansvarsområder 
 • Flerkulturell forståelse (språk, kultur, kunnskap)

Etter ansettelse sørger Follo Brannvesen for opplæring på brannkonstabelnivå gjennom intern kursing og grunnkurs ved Norges Brannskole. 

Fysiske krav og tester

Ved nyansettelse må minimum følgende tester gjennomføres og bestås:

Kondisjon

3000m på under 15 minutter.

Tredemølle

Testen gjennomføres med en vekt på til sammen 23 kilo som består av utrykningsbukse, utrykningsjakke og 2x4-liters flaskepakke for røykdykkere. Tredemølla går på konstant hastighet på 5,6 km/t med økende stigning på båndet:

 • 0-1. minutt: Stigning 4%
 • 1.-2. minutt: Stigning 7%
 • 2.-8. minutt: Stigning 12%

Styrke

Testen består av tre øvelser, og gjennomføres med samme påkledning som tredemølletesten (23 kilo). Øvelsen med opptrekk utføres uten flaskepakke.

 • Minimum 12 armhevninger med skulderbreddes avstand mellom hendene.
 • Minimum 25 dype knebøy med tåhev.
 • Minimum 12 horisontale opptrekk med undertak. Skal utføres med rett, horisontal kropp.

Høyde

Gang i høy stige, samt kunne utføre en oppgave i høyden

Røykdykkerrelatert test

Testen som har som mål å kartlegge kandidatens romfølelse og evne til å orientere seg.

Praktisk test

Praktisk prøve hvor vi tester hvor løsningsorientert du er i møte med utfordringer du kan møte i arbeidet. Oppgavene kan endres fra år til år.

Medisinsk test

Før eventuell ansettelse, sendes kandidaten til helseundersøkelse hos vår bedriftshelsetjeneste.

Mangfold

Follo Brannvesen ønsker å gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Alle kvalifiserte kandidater oppfordres til å søke stilling uavhengig av kjønn, alder eller etnisk bakgrunn.