Generelle henvendelser og spørsmål kan rettes til oss på

Telefon: 64 85 10 00

Epost: post@follobrannvesen.no

 

Administrasjonen

Dag Christian Holte

Brannsjef

480 14 765

epost

Roger Thompson

Avdelingsleder Stab&støtte

413 61 259

epost

Runa Bøen

Økonomikonsulent

 

epost

Torill Horgen

Konsulent

 

epost

Gunn Elin Forsell

HR rådgiver

414 36 673

epost

 

Forebyggende

Janne Hovdenakk

Avdelingsleder

957 53 428

epost

Harald Foss

Seksjonsleder

480 14 771

epost

Bård Fredriksen

Branninspektør

480 14 770

epost

Mari Hovland

Jurist

464 32 300

epost

Anna Husrem

Branningeniør

479 10 407

epost

Therese Salte

Branninspektør/rådgiver

469 07 955

epost

Ingrid Hansen

Branningeniør

991 66 112

epost

Rune Eikaas

Branninspektør

994 71 430

epost

Kristian Falck

Branninspektør

483 21 445

epost

Daniel Solli

Informasjonsrådgiver

480 14 773

epost

Rannveig Fladmoe

Koordinator - Trygg hjemme

480 14 766

epost

Feiing og boligtilsyn

Janne Hovdenakk Avdelingsleder 957 53 428

epost

Harald Foss

Seksjonsleder

480 14 771

epost

Øystein Jacobsen

Feiersvenn

 

epost

Mona Torp

Feiersvenn

 

epost

Sten Kristensen

Feiersvenn

 

epost

Bjørn Kronstad

Feiersvenn

 

epost

Kåre Svaheim

Feier

 

epost

Minh Thanh Tran

Feiersvenn

 

epost

Morten Thorvaldsen

Feiersvenn

 

epost

Hans Jørgen Kvebekk

Feier

  epost

 

Operativ

Jens Lippestad

Leder Operativ

904 01 020

epost

Freddy Filling

NK Operativ

480 14 768

epost

Knut Erik Marthinussen

Seniorrådgiver

480 14 769

epost

 

Salg og marked

Jarl Erik Høvring

Avdelingleder Salg og marked

914 46 131

epost