Follo brannvesen har innført tiltak for å begrense smitte og verne beredskapen i distriktet. Tiltakene har i første omgang varighet til 31.01.2022, men vil kunne forlenges og/eller forsterkes ved behov.

Publikum bør være oppmerksomme på følgende:

  • Stasjonene er stengt for publikum. Det betyr at vi ikke har anledning til å motta eksterne på stasjonene. 
  • Kampanjer og utadrettede aksjoner reduseres eller avlyses. 
  • Tilsyn i virksomheter gjennomføres etter risikovurderinger, og i dialog med virksomhetene. 
  • Vi gjennomfører ikke tilsyn i privatboliger. Avtalte tilsyn innstilles. 
  • All kursvikrsomhet er innstilt.

Internt i brannvesenet har vi innført en rekke kontaktreduserende tiltak. Blant annet løses administrative oppgaver fra hjemmekontor, vi har forsterket renhold av biler og utstyr samt at de enkelte stasjonene begrenser sin kontakt så langt det lar seg gjøre.

Tiltakene gjøres med særlig tanke på å skjerme innsatsmanskaper slik at vi til enhver tid opprettholder beredskapen i distriktet.

Har du spørsmål kan du kontakte oss på 64 85 10 00 eller post@follobrannvesen.no