Vi har 10 ledige stillinger som Tillkallingsvikar/Ferievikar i beredskapsavdelingen. For fullstendig utlysningstekst, trykk her.