Operativ avdeling har ansvar for å utøve brann og redningstjenesten. Avdelingen er organisert i fire brigader, A til D, som hver ledes av en brigadeleder. Hver brigade er igjen delt inn i fire vaktlag som bemanner våre stasjoner.

Operativ avdeling utfører i tillegg til brann- og redningstjenesten ulike oppgaver som kurs, øvelser, materiell- og bilkontroll, restverdiredning og diverse stasjonsarbeid. En viktig oppgave for brannkonstablene er også å holde seg i god fysisk form gjennom regelmessig trening og testing.

Lurer du på hvordan det er å jobbe i operativ og hva som er opptakskravene i Follo Brannvesen kan du lese om det her.

Kontakt ansatte ved operativ avdeling

 

Freddy Filling

Konst. leder Operativ

480 14 768

epost

Tore Støkken

Konst. NK Operativ 404 06 370 epost

Knut Erik Marthinussen

Seniorrådgiver

480 14 769

epost