Oprativ avdeling har ansvar for å utøve brann og redningstjenesten. Avdelingen er organisert i fire brigader, A til D, som hver ledes av en brigadeleder. Hver brigade er igjen delt inn i fire vaktlag som bemanner våre stasjoner.

Operativ avdeling utfører i tillegg til brann- og redningstjenesten ulike oppgaver som kurs, øvelser, materiell- og bilkontroll, restverdiredning og diverse stasjonsarbeid. En viktig oppgave for brannkonstablene er også å holde seg i god fysisk form gjennom regelmessig trening og testing.

Lurer du på hvordan det er å jobbe i oprativ og hva som er opptakskravene i Follo Brannvesen kan du lese om det her.

 

Freddy Filling

Konstituert leder Operativ

480 14 768

epost

Knut Erik Marthinussen

Seniorrådgiver 480 14 769

epost