Statens havarikommisjon for transport har undersøkt brannen og publisert en rapport om hendelsen. Det oppstod ingen alvorlige personskader i hendelsen, men to trafikanter måtte evakueres av innsatspersonell etter å ha søkt tilflukt i ett av tunnelens tilfluktsrom. Undersøkelsen har vist at det er flere likhetstrekk ved kjøretøyene som begynte å brenne i Oslofjordtunnelen i 2017 og 2011. 

Det er gitt i alt fire sikkerhetstilrådinger i tillegg til at også andre viktige forhold er omtalt i analysen.

Rapporten fra Statens havarikommisjon for transport kan leses i sin helhet på deres nettsider.