2012

REPRESENTANTSKAPET

Møte i representantskapet 28.11.2012

Innkalling
Sakspapirer
Protokoll

SAK 07/12 ØKONOMIPLAN 2013-2016 OG ÅRSBUDSJETT 2013

 

Møte i representantskapet 27.09.2012

Innkalling
Sakspapirer
Protokoll

SAK 05/12 NY BRANNORDNINGSDOKUMENT

SAK 06/12 ØKONOMIPLAN 2013-2016 OG ÅRSBUDSJETT 2013

 

Møte i representantskapet 03.05.2012

Innkalling
Sakspapirer
Protokoll

 

Møte i representantskapet 03.02.2012

Protokoll

Konstituerende møte og valg av styremedlemmer

   

STYRESAKER

Styremøte 11.12.2012

 

Innkalling
Sakspapirer
Protokoll

30/12 2 TERTIALRAPPORT

31/12 PLAN FOR BRANNVERNTILTAK 2013

32/12 TVANGSMULKT – MJÆRHALLEN

33/12 TVANGSMULKT – MJÆR UNGDOMSKOLE

34/12 TVANGSMULKT – YTRE ENEBAKK SKOLE

35/12 TVANGSMULKT – ENEBAKK SYKEHJEM, AVDELING KOPÅS

36/12 TVANGSMULKT – ENEBAKK SYKEHJEM, AVDELING IGNAGARD

37/12 REFERATSAKER 11.12.2012

 

Styremøte 27.11.2012

Innkalling
Sakspapirer
Protokoll

Sak 27/12 ØKONOMIPLAN 2013-2016 MED BUDSJETT FOR 2013

Sak 28/12 LOKALE LØNNSFORHANDLINGER
Vedlegg: - protokoller

Sak 29/12 RERATSAKER
Vedlegg: - referatsaker

 

Styremøte 28.08.2012 

Innkalling
Sakspapirer
Protokoll


SAK 20/12 INNKALLINGSSYSTEM FOR STORE OG KREVENDE HENDELSER

Sak 21/12 KJØP AV NY KOMMANDOBIL

Sak 22/12 KLAGE PÅ VEDTAK FRA KIRKEBYGDEN OG YTRE ENEBAKK VANNVERK

Sak 23/12 KLAGE PÅ VEDTAK FRA FLATEBY VANNVERK

Sak 24/12 ØKONOMIPLAN 2013-2016 MED BUDSJETT FOR 2013

Sak 25/12 NYTT BRANNORDNINGSDOKUMENT

Sak 26/12 REFERATSAKER - 28.08.12

 

Møte i styret 12.06

Innkalling
Protokoll

Sak 16/12 REVISJONENS BEMERKING TIL BRUK AV FOND I TILKNYTTING TIL NY PLANLØSNING FOR FEIERSEKSJON
Vedlegg: - revisjonsbrev

Sak 17/12 BEREDSKAPMESSIG AVVIK

SAK 18/12 ENEBAKK BRANNSTASJON
Vedlegg: - Brev fra kommunen
                - Tidligere saksfremlegg

SAK 19/12 1 TERTIALRAPPORT
Vedlegg: - regnskapsrapport

 

Møte i styret 24.04 kl 18:30

Innkalling
Protokoll

7/12 ÅRSREGNSKAP 2011

8/12 ÅRSBERETNING OG ÅRSRAPPORT FOR 2011

9/12 UTGÅR

10/12 BRANNRAPPORTERING 2011

11/12 RETNINGSLINJER FOR KONFLIKTHÅNDTERING

12/12 ÅRSRAPPORT OVER VERNE- OG MILJØARBEIDE 2011

13/12 SØKNAD OM DEKNING AV UTDANNINGSUTGIFTER

14/12 NY PLANLØSNING FOR FEIERSEKSJON OG SOVEROM

15/12 REFERATSAKER

 

Møte i styret 27.02

Innkalling
Protokoll

1/12 PLAN FOR BRANNVERNTILTAK 2012
Vedlegg: Plan for brannverntiltak

 2/12 VALG AV MEDLEMMER TIL AMU 

3/12 VALG AV MEDLEMMER TIL FORHANDLINGSUTVALGET

4/12 VALG AV MEDLEM TIL UTVALGET FOR ET FELLES BRANN- OG REDNINGSVESEN I FOLLO
Vedlegg sak 4

5/12 ANSATTES REPRESENTASJON I STYRET
Vedlegg: Protokoll

6/12 REFERATSAKER - 27.02.2012
Vedlegg: Referatsaker

 

2011

REPRESENTANTSKAPET

Møte i representantskapet 28.09.2011 

Møteinnkalling
Protokoll

6/11 Økonomiplan 2012-2015 med årsbudsjett for 2012
7/11 Årsregnskap 2010

Møte i representantskapet 17.06.2011 kl 09:30

Møteinnkalling
Protokoll

1/11 Årsregnskap 2010
2/11 Årsberetning og årsrapport for 2010
3/11 Kjøp av feierbiler
4/11 Enebakk brannstasjon
5/11 Brannvesenets ressursutnyttelse i Follo politidistrikt

STYRET

Møte i styret 06.12.2011

Møteinnkalling
Protokoll

19/11 Lokale lønnsforhandlinger 2011
20/11 Revidert budsjett 2011
21/11 Samarbeidsavtale med Spydeberg og Hobøl brannvesen
22/11 Forslag til endring av samarbeidsavtalen med Søndre Follo brannvesen
23/11 Fornying av IA-avtalen 01.mars-31.12.2013
24/11 Referatsaker

Møte i styret 11.10.2011

Møteinnkalling
Protokoll

16/11 2 Tertialrapport
17/11 Samarbeidsmuligheter med Mosseregionens brannvesen
18/11 Referatsaker

Møte i styret 23.08.2011

Møteinnkalling
Protokoll

12/11 Økonomiplan 2012-2015 med årsbudsjett
13/11 Revisjonsberetningen for 2010
14/11 Årsregnskap 2010
15/11 Referatsaker

Møte i styret 07.06.2011

Møteinnkalling
Protokoll

8/11 1 tertialrapport
9/11 Enebakk brannstasjon
10/11 Brannvesenets ressursutnyttelse i Follo politidistrikt
11/11 Referatsaker

Møte i styret 07.04.2011

Møteinnkalling
Protokoll

1/11 Årsregnskap 2010
2/11 Årsberetning og årsrapport for 2010
3/11 Plan for brannverntiltak
4/11 Revidert ferieturnus
5/11 Brannrapportering
6/11 Kjøp av feierbiler
7/11 Referatsaker