www.follobrannvesen.no

Søknad om gjenfylling av nedgravd oljetank uten oppgraving

Gjenfyllingen må utføres av et ansvarlig foretak som må rapportere til kommunen om at jobben er utført.


Kopi av utfylt skjema sendes til denne adressen
Forurensningsforskriften, Kapittel 1. tiltak for å motvirke fare for forurensning fra nedgravde oljetanker:
§ 1-8. Nedgravde oljetanker som ikke er i bruk
Nedgravde oljetanker som midlertidig tas ut av bruk, skal tømmes for olje og sikres slik at utilsiktet påfylling ikke kan forekomme.
Tanker som permanent tas ut av bruk, skal tømmes og graves opp. Tanker som ikke kan gjenbrukes uten å representere fare for lekkasje, skal destrueres. Kommunen kan i særlige tilfeller gi tillatelse til at tanker som permanent tas ut av bruk, rengjøres og fylles med sand, grus o.l. i stedet for oppgraving. For gjenfylte og oppgravde kondemnerte tanker skal påfyllingsanordningen fjernes eller sikres slik at utilsiktet påfylling eller forsøk på påfylling forhindres.


Her kan du laste inn bilder eller dokumentasjon ifm. søknad om gjenfylling av oljetank


Gjenfylling må utføres av et ansvarlig foretak som må rapportere til kommunen om at jobben er utført.