Søknaden gjelder for salg av pyroteknisk vare i tiden 27. – 31. desember 2019.

Det vil bli gjennomført stikkprøvekontroll på virksomhetenes dokumentasjon. Det vil også gjennomføres kontroller av utsalgsstedene i salgsperioden.
Søknadene blir saksbehandlet iht. forvaltningsloven.

Brannvesenet informerer om at kun elektronisk innsendte søknader med fullstendig påkrevet dokumentasjon vil bli saksbehandlet. For raskest mulig saksbehandling ber vi om at vedlegg fortrinnsvis lastes opp i PDF-format.

Søknaden må være innsendt innen 1. mai 2019.