Røykvarslere

Boliger skal ha minst en røykvarsler pr etasje. Røykvarslere skal være godt hørbare inne i alle oppholdsrom og soverom, selv med dørene mellom rommene lukket. Vi anbefaler å installere seriekoblede røykvarslere – løses en varsler ut vil alle varslerne i boligen pipe.

Det er utleiers ansvar at fungerende røykvarslere finnes i boligen, men det er leietakerens ansvar å kontrollere at de fungerer og å bytte batteriet.

Slokkeutstyr

Huseier skal sørge for at det er slokkeutstyr i boligen, og at disse tilfredsstiller lovkravene. I de fleste boliger brukes pulverapparat eller husbrannslange.

Slokkeutstyret skal kunne brukes i alle rom, pulverapparatets trykkmåler (pil) skal peke på grønt og apparatet skal være plombert.

Rømingsveier

Boliger skal ha en rømningsvei som leder rett ut i det fri.

Er boligen i kjeller eller på loft? Sjekk at det er to uavhengige rømningsveier med mindre leiligheten er godkjent med bare én.

Et vindu kan være én rømningsvei, men det må være stort nok til å komme ut igjennom.  Vanligvis er kravet at høyde og bredde til sammen skal utgjøre 1,5 meter. Bredden må samtidig være minst 0,5meter og høyden minst 0,6meter.

Huseier har ansvar for at boligen har tilfredsstillende rømningsveier. Leietakerens ansvar er å holde disse frie. Rømningsveiene må ikke blokkeres av esker og annet rot! 

Godkjent for utleie

Hvis boligen som leies ut er en egen utleiedel skal den være godkjent for utleie. Hvis det bare er rom i boligen som leies ut trenger utleier ikke en slik godkjenning.

Er du bekymret for brannsikkerheten i en utleiebolig?

Har du spørsmål om brannsikkerhet kan du lese mer på nettsidene våre eller ta kontakt med oss på telefon 64 85 10 00.

Er du bekymret for brannsikkerheten hos noen du kjenner?  I så fall håper vi du tar brannsikkerheten på alvor og sender oss en bekymringsmelding via skjema du finner her. Om du ønsker kan du være anonym! 

Huseiers ansvar

  • Sørge for at det er røykvarslere i boligen. Minst én pr etasje og at de er godt hørbare inne på soverom og oppholdsrom, selv med dørene lukket
  • Se til at boligen har slokkeutstyr som tilfredsstiller lovkravene
  • Se til at rømningsveier tilfredsstiller lovkravene

Leietakers ansvar

  • Vedlikeholde slokkeutstyr og røykvarslere. Eksempelvis ved å bytte batteri i varsleren.
  • Si ifra til huseier hvis det er noe galt med slokkeutstyret eller røykvarsleren
  • Holde rømningsveier frie