Vi søker en leder som videreutvikler, omstiller og bygger fremtidens brann- og redningsaktør i våre fem kommuner. Vi vektlegger innbyggernes opplevelse av trygghet i hverdagen. Kombinert med bevisst og systematisk arbeid for myndighetsberedskap og krav til samhandling etter samvirkeprinisippet fordrer rollen som brannsjef både kunnskap om og forståelse for samfunnsmandatet. 

Se her for fullstendig utlysningstekst.