Brannvesenets øverste prioritet er å ta vare på innbyggerne i vårt distrikt. Vi er trygge på at vi skal kunne fortsette å utføre kjerneoppgavene våre også under en situasjon som er krevende for hele samfunnet.   

Brannsjefene i distriktet til Øst 110-sentral møtes jevnlig til videokonferanse for å sørge for at vi har samme forståelse av situasjonen med koronasmitte, og at vi samhandler best mulig for å ivareta samfunnsoppdraget vårt. Vi ønsker at vi har en mest mulig lik tilnærming til situasjonen, og at vi kan samarbeide om eventuelle utfordringer.  Vi kommer også til å samarbeide tett med de andre nødetatene for å sørge for at vi har den samme situasjonsforståelsen, og for å fordele arbeidsoppgaver mest mulig hensiktsmessig. 

Vi i brannvesenet ønsker ikke å bidra til å spre koronasmitte i befolkningen, og begrenser adgangen til våre lokaler. Vi ber også om at publikum som har ikke-akutte henvendelser bruker elektroniske løsninger for å kontakte oss.

 

Vi oppfordrer alle til å følge rådene fra myndighetene. 

 Ikke ta på hverandre, men ta vare på hverandre. 

 

Trenger du øyeblikkelig hjelp ring 110. Andre henvendelser til oss kan skje på telefon 64 85 10 00 eller post@follobrannvesen.no