Den som ønsker å avbrenne/oppskyte fyrverkeri må søke brannvesenet om tillatelse, med unntak av nyttårsaften i tidsrommet 18.00 til 02.00.

Kommunen kan fatte vedtak om å også gjøre dette tidsrommet søknadspliktig.  

I tillegg til godkjent søknad fra brannvesenet må ansvarlig for avbrenningen/oppskytingen også sende melding eller få tillatelse av politiet. Sjekk politivedtektene til kommunen hvor du skal skyte opp fyrverkeri for oppdatert informasjon om korrekt fremgangsmåte.

Søknadsskjemaet under fungerer som søknad til brannvesenet for alle Follo Brannvesens kommuner.

Merk at Frogn kommune har forbudt all bruk av fyrverkeri i store deler av Drøbak, også på nyttårsaften. Ønsker du å søke om dispensasjon fra dette forbudet kan du fylle ut skjemaet nedenfor. Dispensasjon kan kun gis i særlige tilfeller og til personer med kompetansebevis fra organer DSB utpeker til å gi slike. Mer informasjon om dette finner du her.