Etter Brann og ekspolosjonsvernloven §7 skal den ansvarlige for store arrangementer, utstillinger, forestillinger, møter og andre tilstelninger i god tid før arrangementet sende melding til lokal tilsynsmyndighet, brannvesenet,  dersom arrangementet skal avholdes i et byggverk eller på et område som normalt ikke benyttes til denne type arrangementer. Meldingen skal være brannvesent i hende senest 14 dager før arrangementet tiltar.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og berdeskap har utarbeidet en veileder for trygghet ved store arrangementer, her kan du lese mer om hva som kreves av tiltak og søknader.

Melding om arrangement

Ved innsending går meldingen til brannvesenet.