Enheten for restverdiredning i Follo brannvesen

Brannvesenet er førsteinnsatsen før skadesaneringsfirmaene kommer å tar over et skadested. Siden brannvesenet har denne tjenesten å tilby våre innbyggere kan en skade bli tatt hånd om på et tidligere tidspunkt og dermed mest mulig begrenset. Rask håndtering gjør at tap og skade minimeres.

RVR enheten kan rekvireres kostnadsfritt for skadelidte ved skade. Det er ditt forsikringsselskap som blir belastet. Enheten kan rekvireres 24 timer i døgnet og er utstyrt med en rekke hjelpemidler som pumper, vifter, avfukter. Våre brannkonstabler på vakt er de som bemanner enheten. RVR-bilen er stasjonert på brannstasjonen på Oppegård.

RVR kontaktes via Alarmsentral brann øst på tlf: 69 20 17 00

For mer informasjon om RVR tjenesten klikk deg inn på rvr.no