Follo Brannvesen IKS (FBV) er et interkommunalt selskap som eies av kommunene Enebakk, Frogn, Nesodden, Nordre Follo og Ås. Vår oppgave er å forvalte brann, feiing- og redningstjeneste for våre eierkommuner. Årlig rykker vi ut på nærmere 2000 oppdrag i distriktet.

Kommunene dekker et areal på 780 kvadratkilometer og har til sammen over 131.000 innbyggere. 

I 2015 fusjonerte de to tidligere brannvesnene i regionen. Nordre- og Søndre Follo brannvesen ble slått sammen til et interkommunalt selskap og fikk navnet Follo Brannvesen IKS (FBV). Geir Mjøsund er konstituert som selskapets brannsjef og daglige leder.  

Distrikt FBV

 

Organisasjonskart

organiasjonskart 2.jpg

 

 

Styrende organer

Follo brannvesen er et interkommunalt brannvesen, en selskapsform som betyr at flere kommuner har gått sammen og etablert et selskap de i fellesskap eier. Kommunene som eier Follo Brannvesen IKS er Enebakk, Frogn, Nesodden, Nordre Follo og Ås.

Lov om interkommunale selskaper av 1999 regulerer styringen av vår organisasjonsform. Det øverste organet er representantskapet hvor alle eierkommunene skal være representer. Her behandles og vedtas blant annet selskapets regnskap, budsjett og økonomiplan samt at det gis instruksjoner og retningslinjer for selskapets virksomhet.

Representantskapet setter sammen et styre etter reglene i Lov om interkommunale selskaper §10. Styret har blant annet ansvar for å følge opp retningslinjer satt av representantskapet, årsbudsjetter og en hensiktsmessig organisering av selskapet. I vårt styre skal det være 8 medlemmer, hvorav to velges blant og av de ansatte og de øvrige av representantskapet.