Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Forebyggende personell

Forebyggende personell jobber med er oppgaver som krever mange ulike former for kompetanse og vi rekrutterer folk med forskjellige faglige bakgrunner.

Arbeidsoppgaver

Forebyggende personell har, i samarbeid med feierne, som sin fremste oppgave å jobbe forebyggende for å unngå brann. I all hovedsak jobber forebyggere med lovpålagte oppgaver som; risikobasert forebyggende arbeid rettet mot særskilte brannobjekter, prosjektarbeid rettet mot ulike målgrupper og spesielle satsingsområder samt saksbehandling og holdningskampanjer. Seksjonen utfører også oppgaver som ikke er direkte lovpålagt, men som har verdi i forhold til å forebygge brann.

Kompetanse

Forebyggende avdeling har behov for personer med ulik kompetanse. Pr i dag består avdelingen av personer med bakgrunn fra blant annet

  • Ingeniører innen bygg- og brannfag
  • Operativ avdeling
  • Feiere
  • Samfunnssikkerhet og beredskap
  • Juss
  • Markedsføring

Felles er at alle må gjennomføre etatsopplæring ved Norges Brannskole for å kunne jobbe som forebyggende personell med tilsynsmyndighet. Ettersom Norges Brannskole er en etatskole må man være ansatt i et brannvesen før man kan søke på kurs. 

Du kan lese mer om Norges Brannskole på deres nettsider

Mangfold

Follo Brannvesen ønsker å gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Alle kvalifiserte kandidater oppfordres til å søke stilling uavhengig av kjønn, alder eller etnisk bakgrunn.