Gassvarsler

Brannfaren i båt er gjerne knyttet til bruk av propan som energikilde til oppvarming, matlaging osv. Propan er en tung gass, hvilket vil si at ved lekkasje vil gassen legge seg i bunnen av båten og lett kunne antennes av små gnister fra det elektriske anlegget, sigaretter eller annet.

I tillegg til å være brannfarlig fortrenger propan oksygen – personer som sover nede i en båt hvor det er propanlekkasje risikerer derfor å kveles i søvne.

For å unngå dette er det veldig viktig at det installeres gassvarsler i båt. Denne bør plasseres langt nede i båten og på gulvet hvor den tunge propangassen naturlig vil samle seg.

Røykvarsler og slokkemiddel

Skal du overnatte i båt bør du sørge for å ha fungerende røykvarsler. I båt finnes mange mulige antennelseskilder som kokeapparater, griller og sigaretter.

Som slokkemiddel i båt anbefaler brannvesenet pulverapparat. Sørg for å ha dette lett tilgjengelig.  

Ved brann i båt er evakuering ofte utfordrende med trange lugarer og båter som ligger tett i båthavner. Å lage en evakueringsplan for rask evakuering er sterkt anbefalt.

CO varsler

Aggregater og varmeapparater med ufullstendig lufting kan lede til at den gifte og luktfrie gassen kullos, CO, lekker inn i båten. Ettersom den er luktfri er den vanskelig å oppdage, særlig om man sover. Det anbefales derfor å installere CO varsler i båter med overnatting.