Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Boligtilsyn

Etter forskrift om brannforebygging §17 skal kommunen etter behov sørge for feiing av røykkanaler i fyringsanlegg som brukes til oppvarming av byggverk. I tillegg til å feie røykkanaler gjennomfører feieren også boligtilsyn. Disse oppgavene tilfaller seksjon feiing og boligtilsyn i Follo Brannvesen.

 
IMG_054851

Fått varsel om boligtilsyn?

Vi sender ut varsel ved å legge lapp i postkassa eller via sms ca en uke får feieren kommer. Har du fått et slik varsel kan du lese mer om hvordan du bør forberede deg her.

Har du fått feil sms er det mulig å endre og slette registrerte telefonnummer på servicevarsling.no. Merk deg at dette vil endre utsending av sms-varsler for alle kommunale tjenester.

Forberedelser

Til vi kommer er det noen viktige forberedelser som må gjøres:

  • Noen må være hjemme og kunne vise oss rundt i boligen når vi kommer. Kan du ikke være til stede selv, bør du avtale med noen som kan slippe oss inn. Personen må kjenne boligen godt.
  • Finn frem dokumentasjon på ildsted/fyringsanlegg.
  • Hele fyringsanlegget skal være lett tilgjengelig og sotluken må være tømt.
  • Fikk du avvik sist vi var på feiing og tilsyn, ber vi deg dokumentere at manglene er utbedret.

Hva ser vi på?

Under tilsynet vil vi gjennomføre en innvendig kontroll av fyringsanlegg, skorsteiner, ildsted, slokkemidler, røykvarslere og rømingsveier. Tilsynet vil fokuserer på at alt er tilfredsstillende bygget, montert, kontrollert og vedlikeholdt.

Når tilsynet er gjennomført vil du få en rapport. Her vil eventuelle avvik være påpekt - eier av boligen har en måned fra tilsynsdato til å sende en skriftlig tilbakemelding for hvordan og når utbedring av avvikene vil skje. Denne tilbakemeldingen sendes til feier@follobrannvesen.no.  

Endre tidspunkt for boligtilsyn

Hvis du vil endre tidspunktet for boligtilsyn kan du sende oss en henvendelse ved å fylle ut skjemaet du finner her.