Røykvarsler

Røykvarsleren er ett av de viktigste hjelpemidlene for å redde liv i brann. Det er det samme kravet for røykvarslere i hytter og fritidsboliger som i boliger. Det skal være minst en røykvarsler pr etasje og lyden skal høres med minst 60 db inne på soverom med døren lukket. Monter røykvarsleren i taket og 50 cm fra veggen.

Sjekk at røykvarsleren fungerer hver gang du kommer på hytta. Spesielt viktig er dette i sesonghytter. Lavt batterinivå varsles med et pip fra røykvarsleren, men har hytta stått ubrukt og ingen hørt varselet kan batteriet være helt flatt når man åpner hytta for sesongen igjen.

Slokkemiddel

Et slokkemiddel skal være tilgjengelig i hytter og fritidsboliger. Som oftest brukes pulverapparater i hytter. Har du pulverapparat i din hytte, sjekk at manometeret viser grønt og at apparatet ikke er eldre enn 10 år (produksjonsdato står stemplet inn i metallet). Et par ganger i året bør du snu apparatet opp ned slik at pulveret ikke klumper seg.

Grill_857x768

Gass

Mange bruker gass til griller, kjøleskap og oppvarming av hytter. En lekkasje i propanbeholderen, koblinger eller slanger utgjør en stor brannfare. Sjekk derfor at utstyret er i orden. Et godt tips er å gni såpevann på gasslangen og skru på gassen. Rundt eventuelle lekkasjer vil det da oppstå bobler. Når du forlater hytta bør du koble fra gassen – husk at gass ikke må oppbevares på loft eller i kjeller.

Tømme aske

Bruk en sinkbøtte med lokk som tåler varme fra glørne når du tømmer ildstedet for aske. Glørne fra ilden kan fortsatt være varme så sett bøtta til kjøling i sikker avstand fra hytta. Kommer glørne i kontakt med brennbart materiale kan det fort antennes.