Når det monteres nytt ildsted skal dette meldes til brannvesenet. Ved å fylle ut og sende inn dette skjemaet oppfyller du meldeplikten.