Skorstein regnes som en bygningsteknisk installasjon. Skal du rehabilitere gammel eller installere ny skorstein er dette søknadspliktig etter §20-1 og 2 i Lov om planlegging og byggesaksbehandling.

Søknaden sendes til kommunen ved byggesaksavdelingen.

Mindre tiltak er unntatt lovbestemmelsen. Reparasjon og installasjon av nytt ildsted regnes som et mindre tiltak og er derfor ikke søknadspliktig, men meldepliktig. Meldingen kan du sende her.