Røykvarsler

Hva sier regelverket?

I forskrift om brannforebygging  §7 er det krav om at alle boliger og fritidsboliger skal ha minimum en røkvarsler i hver etasje. Disse skal i tillegg være godt hørbare, minimum 60 desibel, i alle oppholdsrom og soverom når døren er lukket. Eieren av boligen er ansvarlig for å skaffe tilveie og montere røykvarslere, men beboeren er ansvarlig for å sjekke at den fungerer og å skifte batterier.

Hvor bør den plasseres?

Røykvarsleren må plasseres i taket og minimum 50 cm fra veggen og ut i rommet. I rom med skråtak må man tenke på at røyken stiger opp slik at man plasserer varsleren der røyk vil samle seg.

Ionisk eller optisk

Det finnes tre typer røykvarslere, ionisk, optisk og en kombinasjon av disse. Hovedforskjellen mellom dem er når i et brannforløp de oppdager røyken. En ionisk varsler vil lettest oppdage røyk når det allerede har brutt ut flammer, mens en optisk best vil oppdage branner i en tidligere fase, ulmestadiet. Det anbefales å bruke optiske røykvarslere i boliger og fritidsboliger.

Bør varslerene seriekobles?

Brannvesenet anbefaler å montere seriekoblede røykvarslere. Seriekoblede røykvarslere kobles sammen trådløst eller med kabel og fungerer ellers som en vanlig røykvarsler. At de er seriekoblet vil si at hvis en varsler utløses vil alle varslerne aktiveres. Spesielt er dette viktig i store hus og i boliger med flere etasjer.  

Vedlikehold av røykvarslere

  • Varsleren bør testes en gang i måneden.Det gjøres ved å holde inne testknappen man finner på varsleren. Når man holder inne denne knappen vil varsleren gi lyd, gjør den ikke det må batteriet byttes eller varsleren er defekt.
  • Batteriet bør byttes en gang i året. Så viktig er dette at det har fått en egen dag. 1. desember er røykvarslerdagen og alle oppfordres til å bytte røykvarslerbatteriet selv om det gamle fortsatt fungerer.
  • Levetiden for en røykvarsler er ca 10 år

Tilpassede røykvarslere

Personer med nedsatt hørsel kan ha problemer med å oppfatte lydsignalet fra røykvarsleren. Det finnes spesialtilpassede røykvarslere som bruker lyssignal og/eller utløser en vibrerende plate man kan ha under hodeputen om natten. Noen kan ha krav på støtte til slike tilpassede løsninger – ta kontakt med ergoterapitjenesten i kommunen for nærmere informasjon