Kontaktinformasjon til ansatte i administrasjonen

Dag Christian Holte

Brannsjef

480 14 765

epost

Johan Stokkeland

Varabrannsjef/Avdelingsleder Operativ

991 66 109

epost

Roger Thompson

Avdelingsleder Stab&støtte

413 61 259

epost

Runa Bøen

Økonomikonsulent

 

epost

Torill Horgen

Konsulent

 

epost

Gunn Elin Forsell

HR rådgiver

414 36 673

epost