Får du røykutslag kan det være en kuldepropp eller undertrykk i rommet, og problemet kan forsvinne når skorsteinen varmes opp.Det er mye som kan føre til dårlig trekk i en skorstein. Her er en liste med noen enkle ting du selv kan sjekke hjemme. Det kan også være en kombinasjon av flere ting som kan føre til problemene.

Manglende tilluft

Ved for lite eller ingen tilluft inn i boenheten, vil trekken bli vesentlig dårligere. Sjekk at tilluftsventiler inn i boenheten er åpne. Du kan sjekke om du får for lite luft ved å åpne et vindu i nærheten av ildstedet mens du fyrer. Om alt fungerer med åpent vindu, er det for lite tilluft som er problemet. Får du for lite luft kan det hjelpe å åpne et vindu eller sette en verandadør på gløtt ved oppfyring for å få i gang trekken.

Antall ildsteder på et røykløp

Har du for mange eller for store ildsteder tilkoblet et røykløp, kan dette redusere trekken i skorsteinen. Om ikke du skal fyre i alle ildstedene tilkoblet røykløpet, bør du stenge igjen trekken på de du ikke skal bruke.

Kjøkken- og baderomsvifter

Bruker du kjøkken- eller baderomsvifter samtidig som du fyrer kan dette redusere trekken. Viftene suger til seg mye luft fra boenheten, som kan gi skorsteinen lite eller ingen tilluft. Viftene kan til og med stjele så mye luft at det trekkes nedover i skorsteinen, som da kan gi røykutslag.

Skorsteinshatter

Noen skorsteinshatter (regnhatter) på toppen av skorsteinen kan føre til dårligere trekk i skorsteinen. Er mellomrommet mellom hatten og skorsteinen mindre enn skorsteinens diameter, kan dette være problemet. Har du en avtagbar pipehatt, kan du prøve å fyre opp uten denne. Noen pipehatter har også en avtagbar «krans» rundt som begrenser trekken, denne kan du fjerne uten å ta av hele hatten.

Skorsteinens lengde

Har du veldig kort skorstein, kan trekken bli dårlig som følge av dette. Dette er et ganske vanlig problem på nye bygninger.

Les mer

På disse sidene finner du flere tips til sikker bruk av ildsted, oppbevaring av ved og mye annet:

http://www.ektevarme.no/slik-far-du-fyr/

http://www.ektevarme.no/tips-for-a-unnga-pipebrann/

http://www.ektevarme.no/oppbevaring-av-torr-ved/