Veileder til byggesaker

Veiledningen er tiltenkt byggesaker i Enebakk, Ås, Frogn, Nordre Follo og Nesodden kommune, samt i eksisterende områder der det er ønske/krav om å utbedre forholdene for rednings- og slokkemannskaper.

Veiledning for tilrettelegging for rednings- og slokkemannskaper

Telefonisk åpning av bom

Enkelte bommer kan åpnes via telefon eller datasystemer i våre kjøretøy. Fyll ut skjema og send det til mottakerne nevt i skjemaet. 

Registreringsskjema for telefonisk åpning av bom

Brannkum eller hydrant

brannkum.pngDe aller fleste brannhydrantene har blitt flyttet under bakken og finnes gjemt bak kumlokk i gata. Nede i disse brannkummene er det tilrettelagt for at brannvesenet kan koble sitt utstyr direkte på den kommunale vannforsyningen og gjennom dette få tilgang til vann for å slokke brann.

Brannvesenet vil spare tid ved en brann dersom du som boligeier vet hvor nærmeste brannkum befinner seg - spesielt er dette viktig når kummene er dekket av is og snø om vinteren. Brannkummer er merket med et lite skilt på en vegg eller en stolpe, i tillegg til at selve kummen er merket med forkortelsen BK.

Parkering i trange gater

En brannbil trenger minimum tre meter for å komme seg frem. VI opplever ofte at parkerte biler og containere snevrer inn allerede trange gater slik at vi ikke kommer frem med bilene våre. Skulle det oppstå en brann teller hvert minutt, og unødig tidsbruk på å fjerne feilparkerte biler eller kjøre omveier kan få store konsekvenser.

Vi ber deg derfor tenke på oss når du skal parkere bilen din i en trang gate eller når det er andre ting i gatebildet som kan være til hinder for brannbilen.  

Hvordan ta imot brannmannskaper

I en nødssituasjon er det vanlig å bli forvirret, redd og stresset. Når vi kommer frem til en hendelse er det sjeldent noe tid å miste - vi er derfor avhengig av å få informasjon så fort som overhodet mulig. Spørsmål vi må ha svar på er blant annet

  • Hva har skjedd
  • Er noen savnet eller skadet
  • Tilgang til hydrant eller brannkum
  • Oppbevares farlig stoff som gass eller fyrverkeri