Follo Brannvesen tilbyr direktekobling av brannalarmanlegg til Øst 110-sentral fra offentlige og private næringsbygg, samt større borettslag i vårt distrikt.

Med direktekobling av brannalarmanlegg til 110-sentralen og snarlig utrykning fra brannvesenet kan din virksomhet og samfunnet blir spart for tap/skade på mennesker og materielle verdier.

Salget av alarmtjenester til offentlige og private næringsbygg utføres primært for å ivareta kommunal og næringslivets bygningsmasse samt kritisk infrastruktur i forhold til direkte brannvarsling og sikkerhet.

Slik kan du bli kunde

For tilknytning av alarmanlegg til 110 sentralen må det monteres en overføringsenhet. Follo Brannvesen samarbeider med AddSecure som leverandør av slike produkter.

Dersom du ønsker å bli kunde ber vi deg ta kontakt med AddSecure eller Xsecure.
Addsecure eller Xsecure vil hjelpe med montering av alarmanlegget og oppkobling til 110 sentralen.

For å etablere direkte varsling fra deres brannvarslingsanlegg er det behov for følgende:

  • Alarmsender
  • Nøkkelsafe
  • Orienteringsplan ved brannsentral
  • Informasjon om varslingspersoner
  • Organisasjonsnummer
  • Avtale med Follo Brannvesen

Priser og avtalevilkår

Følg linkene for våre priser og avtalevilkår:

Prisliste 2023

Avtalevilkår

Skjemaer og kontaktinformasjon

For at brannvesenet skal kunne ivareta alarmer på best mulig måte er vi avhengige av korrekte opplysninger. Benytt skjemaene ved nyregistrering eller oppdatering av opplysninger.

Har du spørsmål kan du sende epost til alarm@follobrannvesen.no.

Eierskifte

Endring av fakturaadresse

Endring av varslingspersoner