Follo Brannvesen tilbyr direktekobling av brannalarmanlegg til Øst 110-sentral fra offentlige og private næringsbygg, samt borettslag og sameier (med org.nummer) i vårt distrikt.

Med direktekobling av brannalarmanlegg til 110-sentralen og snarlig utrykning fra brannvesenet, kan din virksomhet og samfunnet blir spart for tap/skade på mennesker og materielle verdier.

Salget av alarmtjenester til offentlige og private næringsbygg utføres primært for å ivareta kommunal og næringslivets bygningsmasse samt kritisk infrastruktur i forhold til direkte brannvarsling og sikkerhet.

Slik blir du kunde

For tilknytning av alarmanlegg til 110 sentralen må det monteres en overføringsenhet. Follo Brannvesen IKS samarbeider med leverandører av slike produkter.

Dersom du ønsker å bli kunde, ber vi deg ta kontakt med en av disse tre linjeleverandørene:

 • AddSecure 
 • Xsecure 
 • Elotec Orion
  Den linjeleverandøren du velger, vil hjelpe deg videre med montering av alarmanlegget og oppkobling til 110-sentralen.

For å etablere direkte varsling fra deres brannvarslingsanlegg er det behov for følgende:

 • Alarmsender (ordnes av linjeleverandør)
 • Nøkkelsafe
 • Orienteringsplan ved brannsentral
 • Informasjon om varslingspersoner
 • Organisasjonsnummer
 • Avtale med Follo Brannvesen IKS

Alarmveiledning

For at det skal være mere oversiktlig for deg, har vi laget en veiledning som gir deg tips og råd som vil forenkle tilknytningen.
Du kan laste ned veiledninger her: (Alarmveiledning - 2023)

Priser og avtalevilkår

Følg linkene for våre avtalevilkår:
Avtalevilkår
Følg linken til vår prisliste:
Prisliste

Skjemaer og kontaktinformasjon

For at brannvesenet skal kunne ivareta alarmer på best mulig måte er vi avhengige av korrekte opplysninger. Benytt skjemaene ved nyregistrering eller oppdatering av opplysninger.

Har du spørsmål kan du sende epost til alarm@follobrannvesen.no.

Eierskifte NB! Dette har en kostnad på 1 x rettsgebyret pr gang.

Endring av fakturaadresse Ingen kostnad.

Endring av varslingspersoner Ingen kostnad.