Den som ønsker å avbrenne/oppskyte fyrverkeri må søke brannvesenet om tillatelse, med unntak av nyttårsaften i tidsrommet 18.00 til 02.00.

Kommunen kan fatte vedtak om å også gjøre dette tidsrommet søknadspliktig.  

I tillegg til godkjent søknad fra brannvesenet må ansvarlig for avbrenningen/oppskytingen også sende melding til politiet.  Dersom du skal skyte opp fyrverkeri i Enebakk må det også sendes inn søknad til politiet. (dette iht. politivedtektene for kommunene).

Søknadsskjemaet under fungerer som søknad til brannvesenet for alle Follo Brannvesens kommuner.

Merk at Frogn kommune har forbudt all bruk av fyrverkeri i store deler av Drøbak, også på nyttårsaften. Ønsker du å søke om dispensasjon fra dette forbudet kan du fylle ut skjemaet nedenfor. Dispensasjon kan kun gis i særlige tilfeller og til personer med kompetansebevis fra organer DSB utpeker til å gi slike. Mer informasjon om dette finner du her.