Den som ønsker å avbrenne/oppskyte fyrverkeri må søke brannvesenet om tillatelse, med unntak av nyttårsaften i tidsrommet 18.00 til 02.00.

Kommunen kan fatte vedtak om å også gjøre dette tidsrommet søknadspliktig.  

I tillegg til godkjent søknad fra brannvesenet må ansvarlig for avbrenningen/oppskytingen også sende melding til politiet.  Dersom du skal skyte opp fyrverkeri i Enebakk må det også sendes inn søknad til politiet. (dette iht. politivedtektene for kommunene).

Søknadsskjemaet under fungerer som søknad til brannvesenet for alle Follo Brannvesens kommuner.