Generelt forbud i sommerhalvåret

I sommerhalvåret blir det ofte tørt, og faren for skog- og lyngbrann øker. I forskrift om brannforebygging § 3 er det derfor lagt ned et nasjonalt forbud mot å gjøre opp ild i og i nærheten av skog og annen utmark mellom 15. april og 15. september.

I denne perioden må du søke kommunen om tillatelse dersom du ønsker å gjøre opp ild i eller i nærheten av skog og utmark. "I nærheten av" defineres som nært nok til at flammer, gnister eller glør kan antenne vegetasjon eller annet brennbart materiale. Forbudet inkluderer også bruk av engangsgriller/grillkull/gassfyring eller annet utstyr som kan bidra til at vegetasjon antennes på grunn av varmespredning. Forbud om å gjøre opp ild gjelder på privat eiendom og ved sjøen dersom området faller inn under definisjonen «i eller i nærheten av skog og annen utmark». 

Dersom det er åpenbart at opptenningen ikke kan medføre brann er det allikevel et unntak i det nasjonale forbudet som gir mulighet for å gjøre opp ild. Det er viktig at den som tenner opp ild er svært oppmerksom og påpasselig slik at ilden ikke kommer ut av kontroll. Før opptenning er det også viktig å gå inn på Follo brannvesen sin hjemmeside for at forsikre seg om at det ikke er lagt et totalforbud mot å gjøre opp ild.

Lokale reguleringer

Noen kommuner har en lokal forskrift som regulerer åpen brenning og brenning av avfall i småovner. Dette er i tråd med forurensningsloven og ser på forurensning og helseproblemer.

I Enebakk, Frogn, Nesodden, Oppegård og Ås gjelder slike lokale forskrifter som legger begrensinger for hvor, når og hva man kan brenne.

I oversikten under kan du trykke på kommunenavnet og se reguleringen som gjelder for kommunen, og se hvem du kan henvende deg til for å søke dispensasjon.

Lokal forskrift for Søknad om dispensasjon sendes til
Enebakk Brannsjefen
Frogn Rådmannen
Nesodden Kommunen
Oppegård Kommunen
Ås  Hovedutvalg for teknikk og miljø (HTM)

 

 

 

 

 

 

 

Skjema for søknad om å gjøre opp ild

Fra 15. april til 15. september behandles skjemaet som en søknad. Utenfor disse datoene behandles skjemaet som en melding. Husk å sjekke om du trenger dispensasjon fra lokal forskrift (disse gjelder hele året). Eventuell dispensasjon fra de lokale forskriftene må søker selv sende til de overnevnte instansene.