Noe av det viktigste og hyggeligste vi gjør er å lære barna om brannsikkerhet. Vi mener dette er viktig fordi barna er det mest verdifulle vi har, og fordi vi håper at de brannforebyggende vanene og -kunnskapen barna får som små, tas med inn i voksenlivet.

Vil din barnehage eller skole ha besøk av oss?

Hver høst lager vi et opplegg som vi tilbyr barnehagene. Dette gjennomføres enten ved at barnehagene kommer på besøk til brannstasjonene eller at vi besøker barnehagene. Opplegget er tilpasset de eldste barna. Informasjon og påmelding sendes ut til barnehagene og legges tilgjengelig på nettsidene våre i slutten av august hvert år.

Vi besøker vanligvis 6.klassene i distriktet i førjulstiden. Opplegget består i en undervisningstime hvor vi snakker om hva som kan starte en brann, hvordan man forebygger en brann og litt om hva vi gjør i brannvesenet. Informasjon og påmelding sendes ut til skolene og legges tilgjengelig på nettsidene våre i slutten av november hvert år.

Bjørnis

Vi har ansatt hele Norges brannbamse – Bjørnis. På høsten er han med og møter barnehagene. Han har desverre ikke mulighet til å ta imot barn utenom dette, men han er med oss ut på mange ulike arrangementer igjennom året. Følg med så kanskje han er med på et arrangemnet i nærheten av deg =)

Merk at Bjørnis er lisensiert fra Stiftelsen brannbamsen Bjørnis og at avtalen ikke gir oss mulighet til å låne ut Bjørnis maskoten.