I løpet av lærlingtiden deltar lærlingen på kurs ved Norges Brannskole. Der lærer han/hun å lage verktøy, samt tilegner seg kunnskap om lover, forskrifter og  forebyggende arbeid. Tekniske forhold omkring fyring, skorsteiner og ventilasjonsanlegg er også på pensum, men mesteparten av tiden er lærlingen hos opplæringsbedriften.  

Feierne har to hovedoppgaver:

  1. Feie og føre tilsyn med fyringsanlegg
  2. Gjennomføre boligtilsyn i privat og fritidsboliger

For å jobbe som feier må du være komfortabel med å jobbe i høyden og å møte mennesker ute på jobb.