Seksjonens fremste oppgave er å forebygge brann. I all hovedsak jobber seksjonen med lovpålagte oppgaver som; risikobasert forebyggende arbeid rettet mot særskilte brannobjekter, prosjektarbeid rettet mot ulike målgrupper og spesielle satsingsområder samt saksbehandling og holdningskampanjer. Seksjonen utfører også oppgaver som ikke er direkte lovpålagt, men som har verdi i forhold til å forebygge brann.

Kontaktinformasjon til ansatte i seksjon brannforebyggende

 

Janne Hovdenakk 

Avdelingsleder

957 53 428

epost

Harald Foss

Seksjonsleder 480 14 771 epost

Anniken Haagenrud

Branningeniør

 

epost

Mari Hovland

Jurist

464 32 300

epost

Anna Husrem

Branningeniør

479 10 407

epost

Øyvind Sæther

Branningeniør

 

epost

Kristin Rein

Branninspektør/rådgiver

 

epost

Rune Eikaas

Branninspektør

994 71 430

epost

Kristian Falck

Branninspektør

483 21 445

epost

Daniel Solli

Informasjonsrådgiver

480 14 773

epost

Rannveig Fladmoe

Koordinator - Trygg Hjemme

480 14 766

epost