Kontaktinformasjon til ansatte i seksjon brannforebyggende

 

Janne Hovdenakk 

Avdelingsleder

957 53 428

epost

Harald Foss

Seksjonsleder 480 14 771 epost

Ine Olsen

Branningeniør

480 14 766

epost

Bård Fredriksen

Branninspektør

480 14 770

epost

Mari Hovland

Jurist

464 32 300

epost

Anna Husrem

Branningeniør

479 10 407

epost

Therese Salte

Branningeniør

469 07 955

epost

Nicklas Nordqvist

Branninspektør

912 44 906

epost

Rune Eikaas

Branninspektør

994 71 430

epost

Kristian Falck

Branninspektør

483 21 445

epost

Daniel Solli

Informasjonsrådgiver

480 14 773

epost