Operativ avdeling har ansvar for å utøve brann og redningstjenesten. Avdelingen er organisert i fire brigader, A til D, som hver ledes av en brigadeleder. Hver brigade er igjen delt inn i fire vaktlag som bemanner våre stasjoner.

Operativ avdeling utfører i tillegg til brann- og redningstjenesten ulike oppgaver som kurs, øvelser, materiell- og bilkontroll, restverdiredning og diverse stasjonsarbeid. En viktig oppgave for brannkonstablene er også å holde seg i god fysisk form gjennom regelmessig trening og testing.

Lurer du på hvordan det er å jobbe i operativ og hva som er opptakskravene i Follo Brannvesen kan du lese om det her.

Kontakt ansatte ved operativ avdeling

 

Heidi Brandtenborg

Avdelingsleder Operativ 950 71 326 epost

Freddy Filling

NK Operativ 480 14 768 epost

Knut Erik Marthinussen

Seniorrådgiver

480 14 769

epost

Jan Erik Fredriksen Brannmester 995 93 805 epost