Operativ avdeling har ansvar for å utøve brann og redningstjenesten. Avdelingen er organisert i fire brigader, A til D, som hver ledes av en brigadeleder. Hver brigade er igjen delt inn i fire vaktlag som bemanner våre stasjoner.

Operativ avdeling utfører i tillegg til brann- og redningstjenesten ulike oppgaver som kurs, øvelser, materiell- og bilkontroll, restverdiredning og diverse stasjonsarbeid. En viktig oppgave for brannkonstablene er også å holde seg i god fysisk form gjennom regelmessig trening og testing.

Lurer du på hvordan det er å jobbe i operativ og hva som er opptakskravene i Follo Brannvesen kan du lese om det her.

 

Jens Lippestad

Leder Operativ

 904 01 020

epost

Freddy Filling

NK Operativ

480 14 768

epost

Knut Erik Marthinussen

Seniorrådgiver

480 14 769

epost