Borettslag og sameier har mulighet til å lage egne retningslinjer der det ikke er fastsatte krav. Under har vi satt opp et forslag til retningslinjer for felles garasjeanlegg.

I tillegg til krav og retningslinjer gjelder alltid Brann og eksplosjonsvernloven § 5:

«Enhver plikter å vise alminnelig aktsomhet og opptre på en slik måte at brann, eksplosjon og annen ulykke forebygges.»

Forslag til retningslinjer for felles garasjeanlegg

  • I felles garasjeanlegg er det kun bil og tilbehør til bil som skal lagres. Med tilbehør til bil menes takgrind/ skistativ/skiboks og ett sett med dekk/hjul.
  • Det er ikke tillatt å utføre bilreparasjoner eller brannfarlige arbeider av noe slag.
  • Det er ikke tillatt å lagre brannfarlig gass i underjordiske garasjer/ kjellere (Forskrift om håndtering av farlig stoff § 5, 4. ledd).
  • Det bør ikke oppbevares brannfarlige væsker i garasjeanlegget.
  • Lading av el-biler skal kun gjøres på ladepunkter som er spesielt tilrettelagt for dette.
  • Plasser el-biler nær inn-/utkjøring i parkeringskjellere.

Spesielt om el-biler

Pr nå foreligger det krav til ladepunkt, men ingen spesielle tekniske krav til bygninger og garasjeanlegg relatert til elbiler og parkering av elbiler.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har utarbeidet veilederen «Elbil – lading og sikkerhet»  som tar for seg etablering, bruk og vedlikehold av ladepunkter for el- og hybridbiler. Vi anbefaler at man setter seg nøye inn i denne.