Har du fått varsel om tilsyn?

Når vi kommer på tilsyn trenger vi at du:

  1. Har noen hjemme til å ta oss imot
  2. Tømmer sotluken i bunnen av skorsteinen 
  3. Har ryddet slik at skorstein, ildsted og sotluke er lett tilgjengelig for oss

Tilsynet gjøres for at det skal være trygt for deg å bruke ildstedet og skorsteinen. Vi ønsker også å sjekke at slokkemidlene og røykvarslerne i huset fungerer. Ser vi noe som kan gjøre det utrygt vil dette stå i en rapport du får tilsendt av oss.

Har du fått varsel om feiing?

Når vi kommer på feiing trenger vi at du:

  1. Stenger sotluke, spjeld og trekk – hvis du ikke gjør det kan soten fra skorsteinen komme inn i huset når vi feier
  2. Legger frem en stige - legg den godt synlig slik at vi finner den og kan komme opp på taket
  3. Ikke bruker ildstedet 12 timer før vi kommer

Feiing foregår fra taket og vi trenger ikke å komme inn. Du trenger heller ikke være hjemme, så lenge du har gjort forberedelsene nevnt over. Unntaket er hvis vi feier fra loftet - da må vi inn og noen må være hjemme.

Når vi feier fra taket må vi ha tilfredsstillende tilkomst via takstige og stigetrinn. Les mer om det her. 

Vil du bytte tidspunkt eller har andre spørsmål?

Vil du bytte tid kan du kontakte oss på telefon 64 85 10 00 eller post@follobrannvesen.no

Har du spørsmål utover det som er nevnt over kan du lese mer her. Du kan også kontakte oss på telefon eller epost.