Oppbevaring

I bolig eller fritidsbolig er det etter forskrift om håndtering av farlig stoff lov å oppbevare 2 gassbeholdere av 11 kg hver. Skal man ha mer enn dette må man søke brannvesenet om tillatelse. Beholderne skal ikke oppbevares i kjeller eller på loft og må ikke utsettes for høy varme. Det vil for eksempel si at man må unngå å sette beholderne i solveggen eller i bilen en varm sommerdag.

Borettslag og sameier har gjerne retningslinjer for bruk og oppbevaring av gass. Kontakt styret i borettslaget/sameiet for informasjon.

Gassgrill

Grill drevet av propan er svært utbredt. Her er noen viktige sjekkpunkter til grillingen:

  • Når grillen tas frem for sesongen bør gasslangen sjekkes for lekkasjer. Vedå gni inn slangen med såpevann og åpne gassventilen vil man se bobler der slangen eventuelt har sprukket. Er det lekkasjer må slangen byttes før grillen tas i bruk

  • Når man griller må gassbeholderen plasseres oppreist ved siden av grillen, aldri under. Fett som drypper fra grillen kan antenne beholderen hvis den ligger under grillen.

  • Steng alltid ventilen når du er ferdig med å grille. Steng også ventilen umiddelbart hvis en brann skulle oppstå.

Gass innendørs

Bruk av gass innendørs i bolig og hytter kan være i forbindelse med varmeovn, gassdrevet kjøleskap eller peis. Mange bruker også gass til komfyr, gjerne med en en 11 kg propanflaske plassert i kjøkkenbenken. Dette er en enkel og tilstrekkelig propanforsyning for et kokeapparat på et kjøkken.

Feil på gassapparater og utstyr eller feil bruk kan føre til brann, eksplosjon eller kullosforgiftning. Derfor krever bruk og oppbevaring av gass forsiktighet. Installasjon av gassvarsler kan øke sikkerheten. Dersom gassapparater brukes innendørs med dårlig lufting, kan forbrenningen føre til at oksygenet forbrukes slik at personer som oppholder seg i rommet kan bli kullosforgiftet og kvalt.

Gassvettreglene

1. Propanbeholderne må aldri plasseres under terrengnivå, for eksempel i kjellerrom eller under dekk i båt. Husk at propan i gassform er tyngre enn luft.

2. Propanbeholdere skal alltid stå oppreist, og må aldri utsettes for unormal oppvarming eller sterk solvarme.

3. Vær på vakt mot propanlekkasjer. Gass som lekker ut kan gjøre lufta eksplosjonsfarlig og kan antennes av for eksempel åpen ild, glødende tobakk eller elektrisk gnist.

4. Finn eventuelle lekkasje snarest mulig ved å pensle konsentrert såpevann på slanger og rørforbindelser. Når gasstrykket settes på vil såpebobler danne seg på lekkasjestedet.

5. Bruk kun slanger for LPG/propan. Sprukne eller defekte slanger må skiftes straks. Største lovlige slangelengde er 1.5 meter. Bruk slangeklemmer .

6. Hold alltid en tent fyrstikk klar når apparatkranen åpnes. Steng for gassen ved beholderen når anlegget ikke er i bruk, og husk å koble fra regulatoren ved lengre tids fravær.

7. Steng for gassen ved beholderen og bring om mulig beholderen til et trygt sted dersom det oppstår brann.

8. Hold alltid apparat og beholderen i god stand, men prøv ikke selv å reparere skader eller defekter som oppstår. La propanforhandler gjøre kontroll og eventuell overhaling av apparat og anlegg med jevne mellomrom.

9. Studer monterings- og bruksanvisning nøye før apparatet og anlegget tas i bruk. Spør forhandleren dersom det er noe du er i tvil