Fyrer du med ved bør du følge disse tipsene fra brannforebyggerne våre. Det gir deg både en mer økonomisk- og sikker fyring:

  • Bruk tørr ved
  • Ha riktig trekk
  • Fyr fra toppen
  • Bruk små vedkubber til opptenning
  • Ikke legg inn for mye ved av gangen
  • Bruk tennbriketter til opptenning istedenfor papir eller aviser
  • Aldri bruk brennbare væsker

Bruk tørr ved

Tørr ved er første bud når du skal fyre. Når treet hugges, er det rundt 50 prosent fuktighet i veden. Skal du fyre optimalt, må fuktigheten ned i 15 – 20 prosent. Og jo tørrere den er, desto bedre! Fyrer du med ved med høyere fuktighet enn 17-20 %, vil du merke – i tillegg til at den brenner dårligere – at det blir mer røyk og sot og at det lukter litt surt. Fuktig ved øker dessuten risikoen for pipebrann og gir 10 til 30 ganger så store utslipp av sot og partikler.

For å teste fuktigheten kan du slå to kubber mot hverandre. Tørr ved vil "klinge", mens funktig ved vil gi fra seg en stump lyd. Hører du en suselyd når du fyrer er det et tegn på at du har for fuktig ved. 

Ha riktig trekk

Når du tenner opp bør du åpne alle ventiler i ovnen, eller sette døra på gløtt. 

Normalt vil ildstedet være varmt etter ca 15 minutter. Da kan du regulere ned trekken ved å stenge ventilene litt, men ikke så mye at flammene dør ut. Veden skal alltid brenne med synlige flammer.

Av og til opplever man problemer med trekken i ildstedet. Problemene kan komme av så mangt, vi har samlet noen tips her

Fyr fra toppen

Denne fyringsmetoden gir mindre røykutvikling og sot i skorsteinen. Det gir også langt bedre varmeutnyttelse av veden. Det tar gjerne litt lengre tid å få fyr når man tenner fra toppen. Det er derfor lurt å bruke tennbriketter. 

fireplace-5103159

Bruk små vedkubber til opptenning

Grovt kuttet ved gjør det vanskelig å få fyr i ovnen. Bruk heller finkuttet og mindre kubber når du skal tenne i ovnen, og spar de større kubbene til du skal fylle på. 

Når du skal fylle på i ovenen er det ovne som bestemmer hvor lange kubber du kan og bør ha. Vanligvis er vedkubber 30, 40 eller 50 cm lange. Det er sjelden lurt å ha ved som er særlig kraftigere enn en voksen underarm. Jo større overflate du har på veden, desto bedre brenner den. Små vedkubber gir en kraftigere forbrenning enn store, da overflaten er større og mer gass frigis.

Ikke legg inn for mye ved av gangen

Legg inn en vedmengde som tilsvarer 25 prosent av volumet i ovnskammeret. Det gjør at du raskt får høy nok temperatur i forbrenningssonen, slik at de forurensende gassene og partiklene brennes helt opp. Dette bidrar også til at det ikke legger seg et lag med sot på ovnsglasset. Sjekk hva produsenten skriver i veiledningen før du starter.

Bruk tennbriketter til opptenning istedenfor papir eller aviser

Papir og aviser gir mer sot enn tennbriketter. Soten er skadelig for miljøet. Papir og aviser til opptenning kan også øke sjangsen for en pipebrann. 

Aldri bruk brennbare væsker

Brennbare væsker er rett og slett farlig å bruke i ovnen. Det kan forårsake både brann og røykutvikling. LA VÆR. Bruk heller opptenningsbriketter.

Les mer

Les mer om fyring, ovner og varme på www.ektevarme.no